Oktober 26, 2016

PANITERA PENGGANTI

 

     BIODATA KETERANGAN
Photo yasman
Nama :YASMAN
NIP :196211161985031003
JABATAN :PANITERA PENGGANTI
GOLONGAN :III/c
PENDIDIKAN : SMA
NO HP :0852xxxxx
ALAMAT :
     BIODATA KETERANGAN
Photo yon
Nama :YON FIDARAINI
NIP :196402031985031002
JABATAN :PANITERA PENGGANTI
GOLONGAN :III/c
PENDIDIKAN :SMA
NO HP :0852xxxxx
ALAMAT :
     BIODATA KETERANGAN
Photo efrina
Nama :ELFIRINA
NIP :196302271987032001
JABATAN :PANITERA PENGGANTI
GOLONGAN :III/c
PENDIDIKAN :SMA
NO HP :0852xxxxx
ALAMAT :
     BIODATA KETERANGAN
Photo no-thumb
Nama :DASRY  YANTONY, SH
NIP :196208241983111 00
JABATAN :PANITERA PENGGANTI
GOLONGAN :III/d
PENDIDIKAN :S1
NO HP :0852xxxxx
ALAMAT :