Juli 26, 2021

Profil Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar

NAMA : AGUS WINDANA, S.H.
NIP : 19760821 200212 1 003
JABATAN : KETUA
GOLONGAN : IV/a
PENDIDIKAN : S1

 

NAMA : ADEK NURHADI, S.H.
NIP : 198011212003121001
JABATAN : WAKIL KETUA
GOLONGAN : IV/a
PENDIDIKAN : S1