Juni 21, 2024

Profil Role Model

NAMA
: LIENA, S.H., M.Hum
NIP
: 197803202005022001
JABATAN
: KETUA PENGADILAN
GOLONGAN
: IV/a
PENDIDIKAN
: Magister Hukum